นพลักษณ์กับอานาปานสติภาวนา
บรรยายและนำภาวนาโดย สันติกโร
บรรณาธิการ อำนวย ลัดดากรพันธุ์, ฐิติมา  คุณติรานนท์
ราคา ๑๔๐ บาท

ประทีปแห่งโยคะ
คู่มือโยคะฉบับดั้งเดิม จากผู้เป็นต้นตำรับที่สำคัญที่สุดของโลก
[Light on Yoga]
โดย บี.เค.เอส.ไอเยนการ์
แปล ธีรเดช  อุทัยวิทยารัตน์
ราคา ๔๘๐ บาท

อริยทรัพย์แห่งผู้รู้แจ้ง
หลักปฏิบัติว่าด้วยสัมมาทิฏฐิ  สัมมาภาวนา  และสัมมาจริยา
[The Heart Treasure Of The Enlightened Ones]
โดย ดิลโกม เค็นเซ ริมโปเช
แปล นัยนา  นาควัชระ
ราคา ๑๙๐ บาท

  
วิธีการสมัครสมาชิกสารโกมล / สั่งซื้อหนังสือ
การสั่งซื้อหนังสือและการชำระค่าบริการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติครูโกมล
มูลนิธิโกมลคีมทอง
สำนักพิมพ์
ร้านโกมล

 
สำหรับผู้สนใจอบรมนพลักษณ์ขั้นต้น วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558
เพื่อน (ลักษณ์ ๑) เชิญร่วมอบรม Enneagram Workshop ค้นหาลักษณ์ย่อย และระดับพัฒนาการเพื่อการเติบโต วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
เพื่อน (ลักษณ์ ๗) เชิญร่วมอบรม Enneagram Workshop ค้นหาลักษณ์ย่อย และระดับพัฒนาการเพื่อการเติบโต วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558
ร่วมทำบุญในวันสำคัญของคุณกับโครงการ "แบ่งปันในโอกาสพิเศษ"
อ่านทั้งหมด

โก กิลาแจ้ว ต่ำแล้ว พระสุริยา
มล แก่ โกมลลา โลกแล้ว
คีม เวร คีบชิพพา ภพอื่น
ทอง แห่งน้ำใจแก้ว เพริศแพร้วแววสมัย
มรณสติ พุทธวิธีต้อนรับความตาย
บรรณาธิการ  พรรณวดี  วศินวรรธนะ  และอรศรี  งามวิทยาพงศ์

ข้ามฝั่งแค้น การเดินทางแห่งความหวัง
[Revenge]
ลอร่า  บลูเมนเฟลด์ : เขียน
อนิตรา  พวงสุวรรณ  โมเซอร์ : แปล

การเดินทางสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้
ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง  ประจำปี ๒๕๕๐ 
โดย  ประมวล  เพ็งจันทร์
ลองอ่าน >>

อ่านทั้งหมด

เพื่อนพระอาทิตย์
สมุดบันทึกนิทานเอ็นเนียแกรม
เรื่องและภาพโดย น้ำหวานมีบ้านบนดาวพลูโต
ราคา ๑๒๙ บาท

อ่านทั้งหมด
ลิงหลอกเจ้า : ลอกคราบวัตถุนิยมทางศาสนา

อ่านทั้งหมด