กุหลาบประดับดวงใจ
ลำนำอันเปี่ยมล้นด้วยความรักและผูกพันระหว่างแม่กับลูก
[A Rose for Your Pocket]
ติช นัท ฮันห์  เขียน / รสนา โตสิตระกูล  แปล
ราคา ๒๕ บาท 

ทางเลือกใหม่ในการเยียวยามะเร็ง
[Anti Cancer : A New Way Of Life]
โดย ดร.นพ.เดวิด  เซอร์แวน-ชไรเบอร์
แปล นพ.ประพจน์  เภตรากาศ , ภกญ.ผกากรอง ขวัญข้าว , พินทุสร  เหมพิสุทธิ์ , บุญยวีร์  เอื้อศิริวรรณ
ราคา ๓๒๐ บาท

ประทีปแห่งโยคะ
คู่มือโยคะฉบับดั้งเดิม จากผู้เป็นต้นตำรับที่สำคัญที่สุดของโลก
[Light on Yoga]
โดย บี.เค.เอส.ไอเยนการ์
แปล ธีรเดช  อุทัยวิทยารัตน์
ราคา ๔๘๐ บาท

  
วิธีการสมัครสมาชิกสารโกมล / สั่งซื้อหนังสือ
การสั่งซื้อหนังสือและการชำระค่าบริการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติครูโกมล
มูลนิธิโกมลคีมทอง
สำนักพิมพ์
ร้านโกมล

 
สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ปัญหาความขัดแย้งในความสัมพันธ์ใกล้ชิด เชิญร่วมศึกษาผ่านการอบรม Relationship Breakthrough with Enneagram & 6 Human Needs วันเสาร์ที่ 15 และวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558
เชิญร่วมอบรม "นพลักษณ์กับการปฏิบัติธรรม" วันที่ 5-12 ธันวาคม 2558 ณ วิมานดินรีสอร์ท ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยากรโดย อ.สันติกโร (ด่วน! รับจำนวนจำกัด)
พวงหรีดหนังสือ เมล็ดพันธุ์ปัญญา
ร่วมทำบุญในวันสำคัญของคุณกับโครงการ "แบ่งปันในโอกาสพิเศษ"
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองรับสมัครเจ้าหน้าที่
อ่านทั้งหมด

โก กิลาแจ้ว ต่ำแล้ว พระสุริยา
มล แก่ โกมลลา โลกแล้ว
คีม เวร คีบชิพพา ภพอื่น
ทอง แห่งน้ำใจแก้ว เพริศแพร้วแววสมัย
มรณสติ พุทธวิธีต้อนรับความตาย
บรรณาธิการ  พรรณวดี  วศินวรรธนะ  และอรศรี  งามวิทยาพงศ์

ข้ามฝั่งแค้น การเดินทางแห่งความหวัง
[Revenge]
ลอร่า  บลูเมนเฟลด์ : เขียน
อนิตรา  พวงสุวรรณ  โมเซอร์ : แปล

การเดินทางสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้
ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง  ประจำปี ๒๕๕๐ 
โดย  ประมวล  เพ็งจันทร์
ลองอ่าน >>

อ่านทั้งหมด

นพลักษณ์กับอานาปานสติภาวนา
บรรยายและนำภาวนาโดย สันติกโร
บรรณาธิการ อำนวย ลัดดากรพันธุ์, ฐิติมา  คุณติรานนท์
ราคา ๑๔๐ บาท

อ่านทั้งหมด
ลิงหลอกเจ้า : ลอกคราบวัตถุนิยมทางศาสนา

อ่านทั้งหมด