พุทธศาสนาไทยในอนาคต
แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต
พระไพศาล  วิสาโล :  เขียน
ราคา ๔๘๐ บาท

นพลักษณ์กับอานาปานสติภาวนา
บรรยายและนำภาวนาโดย สันติกโร
บรรณาธิการ อำนวย ลัดดากรพันธุ์, ฐิติมา  คุณติรานนท์
ราคา ๑๔๐ บาท

ประทีปแห่งโยคะ
คู่มือโยคะฉบับดั้งเดิม จากผู้เป็นต้นตำรับที่สำคัญที่สุดของโลก
[Light on Yoga]
โดย บี.เค.เอส.ไอเยนการ์
แปล ธีรเดช  อุทัยวิทยารัตน์
ราคา ๔๘๐ บาท

  
วิธีการสมัครสมาชิกสารโกมล / สั่งซื้อหนังสือ
การสั่งซื้อหนังสือและการชำระค่าบริการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติครูโกมล
มูลนิธิโกมลคีมทอง
สำนักพิมพ์
ร้านโกมล

 
เชิญผู้สนใจเข้าอบรม Enneagram นพลักษณ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง (ขั้นต้น) 22-24 พ.ค.58
เพื่อน (ลักษณ์ 8) เชิญร่วมอบรม Enneagram Workshop ค้นหาลักษณ์ย่อย และระดับพัฒนาการเพื่อการเติบโต วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
พวงหรีดหนังสือ เมล็ดพันธุ์ปัญญา
ร่วมทำบุญในวันสำคัญของคุณกับโครงการ "แบ่งปันในโอกาสพิเศษ"
อ่านทั้งหมด

โก กิลาแจ้ว ต่ำแล้ว พระสุริยา
มล แก่ โกมลลา โลกแล้ว
คีม เวร คีบชิพพา ภพอื่น
ทอง แห่งน้ำใจแก้ว เพริศแพร้วแววสมัย
มรณสติ พุทธวิธีต้อนรับความตาย
บรรณาธิการ  พรรณวดี  วศินวรรธนะ  และอรศรี  งามวิทยาพงศ์

ข้ามฝั่งแค้น การเดินทางแห่งความหวัง
[Revenge]
ลอร่า  บลูเมนเฟลด์ : เขียน
อนิตรา  พวงสุวรรณ  โมเซอร์ : แปล

การเดินทางสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้
ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง  ประจำปี ๒๕๕๐ 
โดย  ประมวล  เพ็งจันทร์
ลองอ่าน >>

อ่านทั้งหมด

เพื่อนพระอาทิตย์
สมุดบันทึกนิทานเอ็นเนียแกรม
เรื่องและภาพโดย น้ำหวานมีบ้านบนดาวพลูโต
ราคา ๑๒๙ บาท

อ่านทั้งหมด
ลิงหลอกเจ้า : ลอกคราบวัตถุนิยมทางศาสนา

อ่านทั้งหมด