ปี ๒๕๕๙ อบรมนพลักษณ์กับการปฏิบัติธรรม วันที่ ๓-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ วิมานดิน รีสอร์ท มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

อบรมนพลักษณ์กับการปฏิบัติธรรม
 

         ทุกๆ ปีในช่วงต้นเดือนธันวาคม อาจารย์สันติกโรผู้บุกเบิกศาสตร์นพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักในสังคมไทย จะเดินทางจากสหรัฐอเมริกา อันเป็นบ้านเกิดของท่าน มาจัดอบรมนพลักษณ์กับการปฏิบัติธรรม ในประเทศไทย ให้แก่ผู้สนใจที่ผ่านการอบรมนพลักษณ์ขั้นต้นมาแล้ว และต้องการศึกษาเรียนรู้เปลี่ยนแปลงตนเองอย่างแท้จริง โดยอาศัยการภาวนาที่จะช่วยเพิ่มกำลังในการสังเกตตนเองได้ยิ่งๆ ขึ้น        ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปี (นับแต่ปี ๒๕๔๔ เป็นต้นมา) ของการจัดอบรมนี้ อาจารย์สันติกโรได้ใช้องค์ความรู้ในเรื่องอานาปานสติที่ท่านอบรมภาวนามาตลอดช่วง ๒๐ ปีที่ได้ฝึกฝนปฏิบัติจากท่านพุทธทาสภิกขุ เชื่อมโยงการเรียนรู้กับศาสตร์นพลักษณ์ เพื่อให้ครอบคลุมในการอบรมภาวนาและการสังเกตตนเอง

         ปีล่าสุด ได้จัดอบรมนพลักษณ์กับการปฏิบัติธรรม วันที่ ๕-๑๒ ธ.ค.๕๘  ณ วิมานดิน รีสอร์ท มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
     
แปดวันแห่งการภาวนา และเรียนรู้ "นิวรณ์" 
นิวรณ์ : อาหารแห่งอวิชชา 
     
ในงานภาวนานั้น จุดมุ่งหมายของเราก็เพื่อจะศึกษางานภายใน     
  กิจกรรมแต่ละวัน 
05.00 น.          ตื่นนอน
05.30 น.          ภาวนาอานาปานสติ นำโดย อ.สันติกโร
07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.          บรรยายธรรม
10.00 น.          นั่งสมาธิ / เดินจงกรม
12.00 น.          รับประทานอาหารเที่ยง
14.00 น.          ภาวนาต่างๆ นำโดย อาจารย์สันติกโร
14.30 น.          นั่งสมาธิ / เดินจงกรมตลอดช่วงบ่าย  จัดกลุ่มตามลักษณ์พบอ.สันติกโร
17.30 น.          รับอาหารว่าง / เครื่องดื่ม
19.00 น.          Panel Interview
20.00 น.          นั่งสมาธิ / เดินจงกรม ภาคค่ำ
21.00 น.          แยกย้ายกลับที่พัก
     
  * ตลอดการอบรมเน้นการเจริญสติ และความสงบด้วยการปิดวาจา
     
Download
ӹǹҪ 001654