อบรมให้กับองค์กรชั้นนำ

        สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองมีการจัดอบรมอบรมหลักสูตร “อบรม นพลักษณ์ Enneagram เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง” ให้กับบุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่สนใจให้จัดอบรมภายในหน่วยงานด้วย หน่วยงาน/องค์กรที่สำนักพิมพ์ฯ ได้จัดอบรมศาสตร์นี้ไปแล้วได้แก่ : SCG, Seagate, Black Canyon, บริษัทนิสเทิร์นอินดัสทรี, สภาอุตสาหกรรม จ.นครราชสีมา, บริษัทนูสกิน, บริษัท Visteon, คณะพยาบาลศาสตร์ ร.พ.ศิริราช, ร.พ.สมิติเวช ศรีราชา, โรงพยาบาลและเครือข่ายสาธารณสุข จ.เลย , สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในโทรคมนาคม (สบท.), ศูนย์แพทยศาสตร์คลินิกโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี ฯลฯ
        เอ็นเนียแกรมหรือนพลักษณ์ เป็นความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ความรู้นี้อธิบายถึงที่มาของพฤติกรรมต่างๆ ของเรา จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นพบและทำความเข้าใจตนเอง เป็นการทำความเข้าใจลึกลงไปถึงสิ่งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งไม่ใช่เพียงพฤติกรรมที่ปรากฏเท่านั้น ซึ่งมีทั้งความเชื่อ แรงจูงใจ ความใส่ใจ ฯลฯ ของคนแต่ละสไตล์ซึ่งไม่เหมือนกัน ช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นและเกิดการยอมรับในความแตกต่างกัน เป็นการยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอย่างแท้จริงมากกว่าการทำใจให้ยอมรับ
        เราสามารถใช้เอ็นเนียแกรมในการขยายศักยภาพผู้นำและบุคลากรในหน่วยงาน ให้เห็นถึงจุดบอดและจุดแข็งของแต่ละลักษณ์ รวมทั้งการสร้างทีมเวิร์คได้ เอ็นเนียแกรมจะช่วยแจกแจงให้เราเห็นว่าคนเราแต่ละคนแต่ละสไตล์มีบุคลิกนิสัยที่ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะความใส่ใจ (attendtion)ในเรื่องต่างๆไม่เหมือนกัน จัดเป็น 9 สไตล์ และคนเราก็ยังมีความถนัดในพลังจากศูนย์ทั้ง 3 ในตัวเราไม่เหมือนกัน ( Head, Heart & Gut center ) ซึ่งเราสามารถเรียนรู้ที่จะปรับสมดุลย์ของศูนย์ทั้ง 3 ในตัวเราได้


    การอบรมใช้เวลา 2 วัน มีทั้งหมด 4-5 session
        วิทยากรในการให้ความรู้ ได้ผ่านการอบรมขั้นสูงที่จัดในเมืองไทยโดยอาจารย์สันติกโร และหลักสูตรครูนพลักษณ์จากต่างประเทศโดย Enneagram Professional Training Program (EPTP) ภายใต้ Trifold School of Enneagram Professional Training ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปรมาจารย์นพลักษณ์ เฮเลน พาล์มเมอร์ และเดวิด แดเนียลส์

       หากหน่วยงานของท่านสนใจให้จัดอบรมภายในหน่วยงาน สามารถติดต่อได้ที่คุณฐิติมา คุณติรานนท์
โทร.081-456-3643Download
จำนวนผู้เข้าชม 000884