รายละเอียด นพลักษณ์กับการปฏิบัติธรรม วันที่ 2 – 9 ธันวาคม 2566
  การเตรียมตัวและการเดินทาง นพลักษณ์กับการปฏิบัติธรรม วันที่ 2 – 9 ธันวาคม 2566
  ใบสมัครอบรมนพลักษณ์กับการปฏิบัติธรรม
วันเสาร์ที่2ธันวาคม 2566 ถึง วันเสาร์ที่9ธันวาคม 2566

โก กิลาแจ้ว ต่ำแล้ว พระสุริยา
มล แก่ โกมลลา โลกแล้ว
คีม เวร คีบชิพพา ภพอื่น
ทอง แห่งน้ำใจแก้ว เพริศแพร้วแววสมัย