กำหนดการณ์ ปฐกถา มูลนิธิโกมลคีมทองครั้งที่ ๕๐ ประจำปี ๒๕๔๗ วันอาทิต์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
  อบรมนพลักษณ์กับการปฏิบัติธรรม ปี ๒๕๖๗ วันเสาร์ที่ ๓๐ พ.ย.-เสาร์ที่ ๗ ธ.ค.๖๗ ณ วิมานดิน รีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

โก กิลาแจ้ว ต่ำแล้ว พระสุริยา
มล แก่ โกมลลา โลกแล้ว
คีม เวร คีบชิพพา ภพอื่น
ทอง แห่งน้ำใจแก้ว เพริศแพร้วแววสมัย